SURF B2B poslovni sistem Sconnect


Sodobna B2B prodaja higienskih pripomočkov

Naročnik:

Podjetje Surf je eden izmed vodilnih ponudnikov higienskih izdelkov za poslovne uporabnike v Sloveniji. Dnevno sprejemajo velike količine naročil različnih poslovnih partnerjev. Ker je nabor izdelkov zelo obširen so potrebovali sistem preko katerega lahko svoje kupce izobražujejo o izdelkih in informirano sledijo naročilom, reklamacijam, ponudbam in vse omenjeno izvajajo na mobilnih napravah.

Izziv:

Izdelava mobilnega b2b poslovnega sistema, ki bo omogočal naročanje izdelkov komercialistom in poslovnim partnerjem na enostaven in pregleden način z dodatno funkcionalnostjo prikazovanja posameznega izdelka s fotografijo, opisom in pdf datotekami.

Rešitev:

Z uporabo EDI povezljivosti smo v sodelovanju s SAOP povezali njihov ERP sistem z EDINET mobilno platformo. Prenos podatkov poteka v obe smeri. EDINET intervalno pobira ključne informacije o poslovnih subjektih, njihovem ceniku, izdelkih in druge informacije, ki so na voljo v ERP. Obratno pa zapisuje opravljena naročila naravnost v ERP. Poleg osnovne povezljivosti EDINET tudi elektronsko obvešča kupce o stanju njihovih naročil in tudi povezane skrbnike-agente SURF. Ključno je to, da sedaj lahko njihovi kupci opravijo naročila kadarkoli in kjerkoli ter imajo vpogled v njihove pogodbene cene, zgodovino naročil in odprte ponudbe.


Digitalizirajte vašo veleprodajo! 

Preverite, kaj vse vam omogoča EDINET B2B >